Měření spalin a dalších parametrů při revizi a servisu plynových zařízení.

měření 4Pa
Spotřebiče kategorie B, tj. ty, které spalují vzduch z prostoru instalace a spaliny odvádějí prostřednictvím komína mimo objekt, jsou nejrizikovější pro vznik podmínek způsobujících otravy  oxidem uhelnatým. A to i otrav se smrtelnými následky, kterých je v ČR na desítky případů ročně. Norma TPG 704 01 určuje povinnost provést měření koncentrace CO ve spalinách a v ovzduší v místě instalace dále pak měření tahu komína a teploty spalin.  Tato měření provádíme analyzátorem spalin TESTO 320 s platným certifikátem TUV.

Dále je povinnost ověřit dostatečný přívod vzduchu tzv. 4Pa test. Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování, porušení tlakové dynamické rovnováhy systému „místnost–spotřebič“, případně „přerušovač tahu–komín“ a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče instalovány. Pokud není zajištěno automatické blokování současného provozu zařízení způsobujících podtlak a spotřebičů v provedení B, nesmí být spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu umístěny v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak, jehož hodnota je větší než 4 Pa, způsobený:
ventilátory,
větracími zařízeními,
spotřebiči s ventilátorem,
centrálním vysavačem,
tahem komína jiných spotřebičů,
jinými zařízeními.
Tato měření provádíme pomocí speciální externí sondy pro nízké tlaky, která dokáže měřit velice
nízké tlaky s přesností na 0,3 Pa.

kotel01