Revize, servis plynových a elektrických kotlů

Většina výrobců kotlů vyžaduje pravidelný roční servis, je to také dáno vyhláškou ČÚBP 85/78 Sb.
Lze tak předejít mnoha škodám na majetku i zdraví lidí. Např. znečištěný výměník zabraňuje dobrému proudění spalin, které se potom v podobě CO stávají jedovatými. Expanzní nádoba se musí pravidelně doplňovat na vypočtený tlak. Umožňuje potom vyrovnávání tlakových změn v systému a předchází tak podtékání ventilů, únikům vody atd.
Nově také u každé servisní prohlídky kotle typu B tedy s nasáváním spalovacího vzduchu z místnosti kotle je předepsané měření CO v okolí kotle, obsah CO ve spalinách, komínový tah a nebezpečný podtlak tzv. 4Pa test.

Servisní prohlídka kotle zahrnuje:

Vyčištění hořáku.
Kontrola a vyčištění výměníku u závěsných kotlů.
Kontrola včetně úpravy tlaku expanzní nádoby.
Kontrola funkce odvodu spalin.
Kontrola a nastavení výkonu kotle.
Kontrola funkce všech bezpečnostních prvků.
Kontrola plynového připojení a případných netěsností.

Cena servisních prohlídek vč. předepsaného měření je od 700 do 1100Kč dle typu plynového kotle. Doprava je v okruhu do 20km od Ústi n/L zdarma.

plamen