Revize kotlů na pevná paliva

Provádíme kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva dle příslušných ustanovení zákona 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší“
Pro značky kotlů Buderus, Dakon a Thermona.

Oprávnění DakonOprávnění BuderusKontrolní formulář